Kunda goura

Kunda Goura

Malahari ragamRupaka Talam

Aa: S R1 M1 P D1 S
Av: S D1 P M1 G3 R1 S

Kunda goura gowri vara
mandiraya manamakuta
mandara kusumakara
makaramdam vasithuva

hemakuta simhasana
virupaksha karunakara
mandara kusumakara
makaramdam vasithuva

chandamama mandakini
mandiraya manamakuta
mandara kusumakara
makaramdam vasithuvacaraNam 1

d  p   |  m  g  r  s   ||  r  m   |  p  d  m  p   ||
kunda  |  gow.  .  ra  ||  gow.   |  ri . va  ra  ||

d  R   |  R  s  d  p   ||  d  p   |  m  g  r  s   ||
mandi  |  ra .  .  ya  ||  maa.   |  na ma ku ta  ||

s  ,   |  r  ,  r  ,   ||  d  p   |  m  g  r  s   ||
man.   |  da .  ra .   ||  ku su  |  ma .  ka ra  ||

s  r   |  m  ,  g  r   ||  s  r   |  g  r  s  ,   ||
maka   |  ran.  dam.   ||  va .   |  si tu vaa.   ||


caraNam 2


d  p   |  m  g  r  s   ||  r  m   |  p  d  m  p   ||
hE .   |  ma ku .  ta  ||  sim.   |  ha .  sa na  ||

d  R   |  R  s  d  p   ||  d  p   |  m  g  r  s   ||
vi ru  |  paa.  .  ksha||  ka ru  |  naa.  ka ra  ||

(mandara)

caraNam 3

d  p   |  m  g  r  s   ||  r  m   |  p  d  m  p   ||
canda  |  ma .  .  ma  ||  man.   |  daa . ki ni  ||

d  R   |  R  s  d  p   ||  d  p   |  m  g  r  s   ||
mandi  |  raa.  .  ya  ||  ma .   |  na ma ku Ta  ||

(mandara)

Kunda goura is usually sang in continuation to our first geetham as discussed , Sri Ganandha and followed by padumanabha geetham